Publisher Theme
Art is not a luxury, but a necessity.

XU HƯỚNG KIẾN TRÚC HIGH – TECH

xu HƯỚNG KIẾN TRÚC HIGH - TECH Vào khoảng đầu những năm 1970 thế giới đã chứng kiến một sự chuyển biến mạnh mẽ đầy sáng tạo của khoa học kỹ thuật và hệ quả tất yếu của những tiến bộ này đã sản sinh ra một nền công nghệ cao, còn được gọi…

KIẾN TRÚC HIỆN ĐẠI MỚI

A. VÀI NÉT VỀ TRÀO LƯU ’ KIẾN TRÚC HIỆN ĐẠI MỚI” Hiện đại mới (New - Modern) là một trào lưu kiến trúc kế tục những nguyên tắc của kiến trúc Hiện đại, nhưng có một sự cách tân đáng kể trong việc tìm tòi những đường hướng biểu hiện mới. Đó…

MỘT SỐ KIẾN TRÚC NỔI TIẾNG

HỌC TẬP LAS VEGAS Đây là một cuốn sách chủ yếu bàn về đặc tính của kiến trúc như ỉà một hệ thông biểu tượng (symbolic system). Thực ra thì tên đầy đủ của cuốn sách trong lần in lại năm 1994 là “Learning from Las Vegas: the Forgotten…

TRÀO LƯU KIẾN TRÚC HẬU HIỆN ĐẠI

Kiến trúc Hậu Hiện đại (Post - Modern Architecture) hình thành từ những năm i960 - 1970, đó là thời kỳ chủ nghĩa Hiện đại bắt đầu đi vào khủng hoảng, nhưng mãi đến năm 1977, nó mới được gọi chính thức là “Kiến trúc Hậu hiện đại”, như nhà sử…