Publisher Theme
Art is not a luxury, but a necessity.
Browsing Category

Uncategorized

QUẢNG TRƯỜNG ITALIA, New Orleans, 1976 - 1979, Kiến trúc sư Charles Moore Quảng trường được tạo nên từ những vòng tròn đồng tâm như một tấm bia, trên đó ỉà một bể phun nước có hình đất nước ĩtalia, có các suối nước tượng trưng cho sông Po, sông Tiber, sông Arno ỉà các con sông quen thuộc đối…