Publisher Theme
Art is not a luxury, but a necessity.
Browsing Category

Uncategorized

trào lưu kiến trúc Hiện đại (Modern Architecture) có phạm vi ảnh hưởng lổn nhất và trong mức phát triển sau cùng của nó, Phong cách Kiến trúc Quốc tế (International Architecture Style),... đã chứa đựng nhiều biểu hiện bế tắc trong các tuyên ngôn về kiến trúc Hiện đại. Đúng vào thời điểm này, ở Nhật…