Publisher Theme
Art is not a luxury, but a necessity.
Browsing Category

KIẾN TRÚC SƯ MIỀN BẮC

Thông tin cá nhân Tên: Quách Thị Hồng Diệp Ngày sinh:  22/11/1984 Giới tính: Nữ Nơi làm việc: Hà Nội Kinh nghiệm làm việc 10 năm, trong đó có hơn 7 năm làm Phó phòng Kinh tế - kế hoạch tại Công ty Xây dựng và Phát triển Nhà Hà Nội…