Publisher Theme
Art is not a luxury, but a necessity.

Kiến trúc buổi sơ khai

  VŨ TRỤ, TRÁI ĐẤT VÀ CON NGƯỜIVũ trụ như ta biết ngày nay được hình thành từ hàng chục tỷ nărh#, còn hành tinh mà ta đang sống thì chỉ mới tồn tại được khoảng ba tỷ năm.Con người sớm nhất xuất hiện tại, Đông Phi từ hơn 3 triệu năm đến 3…