Publisher Theme
Art is not a luxury, but a necessity.

Kiến trúc cổ Lưỡng Hà (phần 2)

 Thành NinivơCách thành phố Assur khồng xa, ngược sông Tigdrơ về phía Bắc còh có thành Ninivơ, được con trai Vua Sàcgôn. jl lâ Sirakharip xây dựng vào cuối thế kỷ thứ VII đầu thế kỷ thứ VI trước CN. Sau khi rời đô từ Dur - Sarukin về đây,…

Kiến trúc cổ Lưỡng Hà

  Bối cảnh thiên nhiên - xã hộiLưỡng Hà tiếng Hy Lạp là Mesopotami, có nghĩa là vùng đất giữa hai sông, nằm kẹp giữa hai con sông Tigơrơ và Ơphơrát. Nơi đây đất đai phì nhiêu, có nhiều đường giao thông chính nối vùng núi cao với sa mạc rộng…

Kiến trúc cổ Ai Cập (phần cuối)

  Kiến trúc thời kỳ Hậu vương quốc (1100-30 trước CN)Sau khi vua Rămxet III chết, tình hình chính trị Ai Cập trở nên hết sức rối rén; Đất nước bị chia cắt. Đến năm 525 trước CN, Ai Cập bị Ba Tư xâm chiếm trong suốt hai thế kỷ. Giai đoạn này…

Kiên trúc cổ Ai Cập (phần 4)

 Đền thờ Hoàng hậu HatxepxutTại Đâyel - Bahơri ở gần đền thờ Mentuhôtep có ngôi đền thờ Hoàng hậu Hatxepxut, được xây dựng vào cuối thế kỷ thứ XVI trước CN.Đền 'hày có hình dáng và bố cục gần giống với đền thờ Mentuhôtep, nồi tiếp truyền…

Kiến trúc cổ Ai Cập (phần 3)

  Kiến trúc thời kỳ Trung vương quốc (2100-1600 trước CN)Vào đầu thế kỷ thứ XXI trước CN, sail khi đào hổ và kênh, để'trị thuỷ sông Nil, đồng ruộng trở nên phì nhiêu, nông nghiệp phát triển, nền kinh tế Ai Cập tiến lên một mức cao.Xây dựng…

Kiến trúc cổ Ai Cập (phần 2)

  Quẩn thể Kim tự tháp Ở GhidêNổi bật nhất, có tiếng vang lớn về quy mô và nghệ thuật, tiêu biểu cho nền kiến trúc cổ Ai Cập là quần thể kim tự tháp ở Ghi dê, xây dựng vào khoảng những năm 2600 - 2550 trước CN (thuộc Vương triều thứ IV). ở…

Kiến trúc cổ Ai Cập

   Bối cảnh thiên nhiên xã hộiTừ hai, vạn năm trước CN, tại vùng núi cao ỏ Đông Bắc châu Phi đã có con người sinh sống.Đến thế kỷ thứ Vl-V trước CN, tổ tiễn người Ai Cập đã di cư xuống vùng thấp thuộc hạ lưu sông Nil. Đây là một trong hai…

Kiến trúc buổi sơ khai

  VŨ TRỤ, TRÁI ĐẤT VÀ CON NGƯỜIVũ trụ như ta biết ngày nay được hình thành từ hàng chục tỷ nărh#, còn hành tinh mà ta đang sống thì chỉ mới tồn tại được khoảng ba tỷ năm.Con người sớm nhất xuất hiện tại, Đông Phi từ hơn 3 triệu năm đến 3…