Publisher Theme
Art is not a luxury, but a necessity.
Monthly Archives

August 2018

Kiến trúc cổ Lưỡng Hà (phần 2)

 Thành NinivơCách thành phố Assur khồng xa, ngược sông Tigdrơ về phía Bắc còh có thành Ninivơ, được con trai Vua Sàcgôn. jl lâ Sirakharip xây dựng vào cuối thế kỷ thứ VII đầu thế kỷ thứ VI trước CN. Sau khi rời đô từ Dur - Sarukin về đây,…

Kiến trúc cổ Lưỡng Hà

  Bối cảnh thiên nhiên - xã hộiLưỡng Hà tiếng Hy Lạp là Mesopotami, có nghĩa là vùng đất giữa hai sông, nằm kẹp giữa hai con sông Tigơrơ và Ơphơrát. Nơi đây đất đai phì nhiêu, có nhiều đường giao thông chính nối vùng núi cao với sa mạc rộng…