Publisher Theme
Art is not a luxury, but a necessity.
Monthly Archives

June 2018

KIẾN TRÚC NHẬT BẢN ĐƯƠNG ĐẠI

trào lưu kiến trúc Hiện đại (Modern Architecture) có phạm vi ảnh hưởng lổn nhất và trong mức phát triển sau cùng của nó, Phong cách Kiến trúc Quốc tế (International Architecture Style),... đã chứa đựng nhiều biểu hiện bế tắc trong các tuyên…

MỘT SỐ NHẬN XÉT xu HƯỚNG HI TECH

Qua một sô' dẫn chứng về các tác giả, tác phẩm tiêu biểu nêu trên, có thể rút ra một vài nhận xét sơ bộ như sau: Xét về mối liên hệ có tính chất lịch sử thì kiến trúc công nghệ cao phát triển từ sự thích thú đôl VỚI sản xuất và máy móc…

XU HƯỚNG KIẾN TRÚC HIGH – TECH

xu HƯỚNG KIẾN TRÚC HIGH - TECH Vào khoảng đầu những năm 1970 thế giới đã chứng kiến một sự chuyển biến mạnh mẽ đầy sáng tạo của khoa học kỹ thuật và hệ quả tất yếu của những tiến bộ này đã sản sinh ra một nền công nghệ cao, còn được gọi…

KIẾN TRÚC HIỆN ĐẠI MỚI

A. VÀI NÉT VỀ TRÀO LƯU ’ KIẾN TRÚC HIỆN ĐẠI MỚI” Hiện đại mới (New - Modern) là một trào lưu kiến trúc kế tục những nguyên tắc của kiến trúc Hiện đại, nhưng có một sự cách tân đáng kể trong việc tìm tòi những đường hướng biểu hiện mới. Đó…